O nama

 

Preduzeće  je specijalizovano za zastupanje i distribuciju medicinskih proizvoda:

Lična i kolektivna zaštitna oprema u zoni jonizujućeg zračenja

Ambijentalni dozimetri za kontrolu kvaliteta rentgen polja

Fantomi – instrumenti za kontrolu kvaliteta medicinske radiološke opreme

Lični dozimetri jonizujućeg zračenja

Aparati iz oblasti neurologije:  ECG, EMG, EOG, EDA

 

Usluge:

Kalibracija ambijentalnih dozimetara

Servis i instalacija opreme svojih inoprincipala

Servisna služba stoji na raspolaganju dvadesetčetiri sata dnevno, sedam dana u nedelji.