Najčešće postavljana pitanja

Ne možete da pronađete ono što tražite? Pronaći ćete u odeljku “Najčešće postavljana pitanja” (FAQ) u “Servisu i podršci”.

Da li je moguće koristiti aparat “ Piranha” 657 za stomatološka i panoramska merenja?

Da, “Piranha” 657 može da meri stomatološke i panoramske aparate. Korisnik na ekranu jednostavno izabere opciju “Dental” ili “Panoramic” pomoću funkcije “Provera pozicije” (Position Check). “Piranha” će biti tačno postavljena, a njen detektor ravnomerno ozračen. Tu se nalazi i opcija “Držač za panoramu i stomatologiju” (Panoramic Dental Holder) koji fiksira “Piranhu” radi lekšeg i preciznijeg merenja.
Izmerene vrenosti mogu da uključe kVp, vreme, dozu, jačinu doze, TF i HVL. Dostupni su detaljni talasni oblici i sa softvera “PDA QABrowser”-a i sa softvera “Ocean” na leptopu. Mogučnosti stomatoloških merenja su standarne na svim serijama “Piranhe” 200, 500, i serijama “Piranhe” 600.

Da li “Piranha” može da se koristi sa jonizacionom komorom?

Da, jonizaciona komora RTI Electronics-a može da se poveže sa “Piranhom”. Molimo proverite kod nas da li je vaša sadašnja jonizaciona komora potpuno pogodna za “bias module”.

Da li je moguće da “Piranha” 657 direktno komunicira sa sondama MAS-1, MAS-2 i MAS-3?

Da, svaka sonda RTI MAS može istovremeno da se koristi sa “Piranhom” kada ona bude izložena x-zracima, što omogućava prikazivanje istovremeno do 8 parametara: kVp, vreme, doza, jačina doze, TF, HVL, mA i mAs. Pored toga, dostupni su i  kV, doza i talasni oblici mA kod svake ekspozicije, ili preko PDA ili leptopa.

Da li RTI softver može da se koristi sa Vista?

Da, ako se koristi USB kabl, tu ne bi trebalo da bude problema. Kako da koristite “Bluetooth” sa “Vista” i Windows 7, opisano je u korisničkim uputstvima za “oRTIgo” i “ QABrowser” .

Da li RTI organizuje seminar o svojim proizvodima?

Vršimo prezentacije u celom svetu kada učestvujemo na različitim kongresima. Takođe je moguće da nas kontaktirate i dobijete privatnu prezentaciju na kojoj ćete moći da dobijete odgovore na sva pitanja i da iskoristite svoje vreme da naučite nešto više o aparatu koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Koji period kalibracije se preporučuje za RTI detektore?

RTI preporučuje kalibraciju na dve godine.

Zašto aparati moraju da budu ažurirani?

RTI obično vrši ažuriranje dva puta godišnje. Pri svakom ažuriranju predstave se nove karakteristike koje pojednostavljuju merenja i analize rezultata. Ove nove funkcije su obićno inicirane potrebama i željama naših kupaca, a dostupne su na veb-stranici RTI-a. Potrebno je samo da se prijavite serijski broj vašeg aparata.

Da li svaki sistem mora da bude poslat radi nadogradnje u RTI?

Ne, da biste nadogradili vaš sistem, dovoljno je samo da pratite instrukcije na veb-stranici RTI-a.

Da li RTI ima posebnu kalibraciju za merenja “GE AMX4”?

Da, i to je standard na svim sistemima “Piranhe” 500 i  “Piranhe” 600. Ova kalibracija je dostupna za RTI proizvode od 2007. godine.

Koliko dugo traje baterija kod “Piranhe” ?

Potpuno napunjena “Piranha” može da se koristi do 15 sati, a može istovremeno i da se koristi i da se puni. “Piranha” može da se puni i preko redovne utičnice ili isporučenog USB kabla koji je povezan na leptop.

 Baterija “RTI Piranhe” traje do 15 sati. Sledeći indikatori pokazuju status baterije:

1. Zeleno svetlo – nivo baterije ispod 25 % (preostala su 4 sata)
2. Žuto svetlo – nivo baterije između 10 i 25 % (preostala su 1½-4 sata)
3. Crveno svetlo – nivo baterije ispod 10 % (preostalo je <1½)
4. Trepćeće crveno svetlo – preostalo

Da li “Piranha” 657 može da sačuva neka merenja?

Da, izmerene vrednosti na “Piranhi” 657 mogu da budu sačuvane u softveru Ocean. Softver “Ocean” je softverski paket za pristup bazi podataka za obezbeđenje kvaliteta x-zraka. On omogućava korisniku da kreira šablone za lako merenje i arhivira sve merne podatke i talasne oblike. U ove izveštaje mogu da budu uključene i neizmerene vrednosti koje se mogu lako menjati i štampati.
“Ocean” dozvoljava niz različitosti, koje odgovaraju korisniku, a samim tim i maksimalnu fleksibilnost, način rada i organizaciju. Izlaz je dostupanu u PDF-u, Excel-u i Open Office-u.

“Ocean Central” je softver baze podataka koji omogućava svim korisnicima “Oceana” da se povežu preko mreže i interneta.

Kako frekvencija slike kod fluoroskopske ekspozicije može da bude izmerena “RTI Piranhom”?

Jednostavno se izabere “Impulsni fluoro” (Pulsed Fluoro) preko softvera “Piranha QA Browser” ili  “Frekvencija slike” preko softvera “Ocean” korišćenjem “Piranhe” ili njenog eksternog detektora za dozu. “Ocean” može da meri i mnogo drugih parametara kao što su ukupan broj frejmova, doza/frejm, širina impulsa, itd.

Kako “Piranha” može da akumulira doze nakon nekoliko ekspozicija?

Postoji nekoliko načina da to uradite sa “Oceanom”. Jedan od načina je da izaberete “Vremenski ograničen modus” (TIMED MODE) i da jednim merenjem obuhvatite sve ekspozicije. Rezultat će biti vaša akumulirana vrednost. Druga opcija omogućava korisniku da napravi bilo koji broj merenja i da jednostavno doda ove vrednosti na kraju redosleda ekspozicije.

Da li tačnost kV-a zavisi od doze?

“Piranha” može da izmeri tačan kV celog spektra kV-a pri veoma niskoj jačini doza. Na primer, “Piranha” može dosledno i bez posebnih podešavanja da izmeri 43 kV kod jačine doze od 30 mR/min na 25 GA.

Da li će ekran i dalje prikazivati kV ako je doza ispod 5R?

Da,  “Piranha” može da meri toliko nisko kao što je 30 mR/min (ili čak niže). U načelu, dok god “Piranha” može da izmeri jačinu doze, ona može da izmeri tačan kV.

Kako “Piranha” 657 može da izmeri jačinu pluslabljenja (HVL) jednom ekspozicijom?

“Piranha” ima višestruke “solid state” detektore koji mere simultano tokom jedne ekspozicije. Neki od tih detektora su namenjeni za merenje kV i ukupne filtracije (TF). Ispravna jačina poluslabljenja (HVL) se obračunava znajući vrednosti kV-a i ukupne filtracije (TF). Oba softvera “QABrowser” i “Ocean” automatski daju ovu vrednost jednom ekspozicijom preko sistema za R/F, Dental i CT.
Korisnik može da izmeri poludebljinu slabljenja (HVL) i konvencionalnom metodom pomoću aluminijumskih šablona. Jednostavne, gotove HVL-aplikacije kao i HVL graf, su uključeni u softverske pakete “QABrowser”- a i “Ocean”-a.

Koliko ekspozicija je potrebno da bi se izmerili različiti parametri x-zraka?

Jedna ekspozicija za sve parametre (kV, doza, vreme, HVL, ukupna filtracija, frejm, jačina doze, učestalost frejmova, itd), a dobićete i talasni oblik.

Zašto je važna bežična operacija?

Firma RTI Electronics je 2002. godine prikazala “Bluetooth” tehnologiju u višenamenskim aparatima za merenje. Ova lako dostupna bežična tehnologija je eliminisala nepotrebne kablove sa konzole, premestila ih u opremu za obezbeđenje kvaliteta i tako učinila podešavanja lakšim i bržim.

Za kablove je potrebno vreme da bi se podesili i uklonili posle upotrebe, a to smanjuje produktivnost. Oni mogu i da se oštete, posebno na krajevima konektora. Mogu u toku rada i da se nagaze, što može da dovede do pogrešnog očitavanja, kašnjenja i drugih slabosti u vezi sa produktivnošću.

Kako tačno “Cobia Smart” mora da bude pozicionirana u rentgen polju?

Pozicionirranje ne mora da bude na određen način, ali rentgen polje bi uvek trebalo da pokrije celu oblast detektora “Cobie”. Ako ne bude tako, merenja iznad 100 kV biće prikazana sa netačnim rezultatima.

ServiceTehnička podrška 24/7

Naša tehnička podrška dostupna vam je
24 sata dnevno - sedam dana u nedelji

sample icon

+381 11 6145 295
+381 63 282 968

potrebne su vam dodatne informacije? Pozovite nas.

FacebookPratite nas

kako bi ste prvi saznali sve o najnovijim
proizvodima i dešavanjima